ورود

ثبت
1- اگر کالای خریداری شده، آسیب دیدگی یا ایراد فیزیکی و ظاهری داشته باشد.

در صورتی که محصول رسیده به دست مشتریان از نظر فیزیکی اشکال داشته باشد. حد اکثر تا 24 ساعت بعد از رسیدن محصول به دست مشتری باید با فانتزیما تماس گرفته شود (از طریق ایمیل، اینستاگرام و تلفن) و عکس محصول برای فانتزیما ارسال شود. در صورت صحت موضوع محصول دیگر برای مشتری ارسال و یا مبلغ محصول به مشتری بازگشت داده می شود.

 

2-اگر کالای خریداری شده از نظر مشخصات یا ظاهر فیزیکی با اطلاعات وب سایت مغایرت داشته باشد.

در صورتی که محصول رسیده به دست مشتریان از نظر مشخصات ظاهری و فیزیکی با اطلاعات وب سایت مغایرت داشته باشد. حد اکثر تا 24 ساعت بعد از رسیدن محصول به دست مشتری باید با فانتزیما تماس گرفته شود (از طریق ایمیل، اینستاگرام و تلفن) و عکس محصول برای فانتزیما ارسال شود. در صورت صحت موضوع محصول دیگر برای مشتری ارسال و یا مبلغ محصول به مشتری بازگشت داده می شود.

 

3- اگر کالای خریداری شده، بر اثر حمل و نقل آسیب دیده باشد.

در صورتی که محصول رسیده به دست مشتریان بر اثر حمل و نقل آسیب دیده باشد. حد اکثر تا 24 ساعت بعد از رسیدن محصول به دست مشتری باید با فانتزیما تماس گرفته شود (از طریق ایمیل، اینستاگرام و تلفن) و عکس محصول برای فانتزیما ارسال شود. در صورت صحت موضوع محصول دیگر برای مشتری ارسال و یا مبلغ محصول به مشتری بازگشت داده می شود.